Odszkodowanie za wypadek dziecka- czy nam przysługuje?

Odszkodowanie za wypadek dziecka można uzyskać w różnych sytuacjach. Zazwyczaj, najłatwiej jest wnioskować o odszkodowanie w przypadku, kiedy dziecko ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu, gdyż wszyscy posiadacze samochodów są zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Bardzo ważne jest jednak, aby tak naprawdę od razu o takie odszkodowanie wnioskować. Roszczenia przedawniają się bowiem już po 3 latach od momentu zaistnienia wypadku. Dodatkowo, warto także zaznaczyć, że w wypadku komunikacyjnym może brać udział nie tylko samochód. Bowiem za pojazd mechaniczny uznawany jest też traktor, a nawet motor oraz motorower. Wnioskując o odszkodowanie za wypadek dziecka zwracamy się oczywiście bezpośrednio do danego ubezpieczyciela. Może się jednak okazać, że ten odmówi nam wypłaty odszkodowania lub też, że przyznane odszkodowanie po wypadku naszym zdaniem będzie zbyt niskie. W takiej sytuacji zawsze możemy skierować sprawę do sądu, tym samym wnosząc ją do sądu rejonowego. Jeśli natomiast potrzebne będzie wsparcie prawnicze ze strony firmy, która specjalizuje się w kwestii odszkodowań i ubezpieczeń, na pewno warto zerknąć na stronę www.armedlaw.pl. Możemy umówić się na konsultację lub też poprosić o głębsze zbadanie przypadku. Tym samym ktoś wykwalifikowany będzie w stanie rzetelnie ocenić, czy faktycznie w tym konkretnym przypadku będziemy mieli szansę na jakiekolwiek odszkodowanie.

Wypłata z ubezpieczenia chroniącego dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dziecko może bowiem posiadać dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to przede wszystkim chroni na wypadek uszczerbku ciała lub też śmierci osoby ubezpieczonej. Zawsze należy jednak szczegółowo zapoznać się z tym, za co tak naprawdę płacimy i przed czym konkretnie ochrania nas polisa. Najczęściej możemy liczyć na odszkodowanie w sytuacji, kiedy w konsekwencji wypadku dziecko złamie kość, dozna urazu, oparzenia czy też odmrożenia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wstrząśnienia mózgu, pojawienia się na ciele blizn czy innych schorzeń, jakie powstały w organizmie jako konsekwencja całego zajścia. Jednorazowe świadczenie może też zostać przyznane w momencie, kiedy na skutek choroby dziecko lub dorosły nie jest w stanie kontynuować nauki lub też dotychczas wykonywanej pracy. W przypadku wnioskowania o takie odszkodowanie trzeba szczegółowo zapoznać się z całą procedurą u konkretnego ubezpieczyciela, a następnie rzetelnie skompletować potrzebne dokumenty i złożyć je w odpowiednim terminie.